ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΞΕΝΙΑ – ΦΑΙΣΤΟΣ» (πρώην Κοινοτική Επιχείρηση Καμηλαρίου συστάθηκε με την απόφαση 3/1986 του Κοινοτικού Συμβουλίου Καμηλαρίου (ΦΕΚ 358/28-05-1986) έχοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 246 του Π/Δ 76/85 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και την 25027/9-4-1984 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 244/19-04-1984 (τ.Β).

Σκοπός της επιχείρησης είναι και η εκμετάλλευση του τουριστικού περιπτέρου ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ του οποίου η χρήση παραχωρήθηκε από τον ΕΟΤ στην Κοινότητα Καμηλαρίου για 20 χρόνια. Η εκμετάλλευση του τουριστικού περιπτέρου ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ περιλαμβάνει τη διαχείριση καφετέριας πλησίον του Αρχαιολογικού χώρου της Φαιστού καθώς και καταστήματος εμπορίας ειδών λαϊκής τέχνης, αναμνηστικών και παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίστηκε για 20 χρόνια από τη δημοσίευση της σύστασης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός του 2006 πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την παράταση της λειτουργίας της. Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης υπ΄ αρίθμ. 4191/9-03-2006 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 321/16-3-2006 παρατάθηκε η λειτουργία της επιχείρησης για επιπλέον 20 χρόνια.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», στης 21 Μαΐου 2010 έγινε μετατροπή της Δημοτικής επιχείρησης σε Ξενία Φαιστός Δήμου Τυμπακίου – Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ του άρθρου 266 του Ν.3463/2006 με τον διακριτικό τίτλο ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε ΟΤΑ. Όπου οι σκοποί της εταιρίας επεκτάθηκαν όπως αναλυτικά αναφέρονται στο καταστατικό με αριθμό 21.425. Καθώς επίσης και η διάρκεια της, ορίστηκε σε εκατό (100) χρόνια και άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που έγινε στο ΦΕΚ 3480/21-05-2010.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

    • ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μετά τη μετατροπή της ΞΕΝΙΑ – ΦΑΙΣΤΟΣ σε Ανώνυμη Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Τυμπακίου και στη συνέχεια Δήμος Φαιστού συμμετάσχει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο φορέα.

    • ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ

Στην ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας συμμετάσχει με ποσοστό ο Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Καμηλαρίου ο οποίος ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1980.

    • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Στην ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας συμμετάσχει με ποσοστό ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη ο οποίος ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1992.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων 1 μέλος ορίζεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη και 1 μέλος ορίζεται από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Καμηλαρίου.Τα υπόλοιπα 3 μέλη ορίζονται από το Δήμο Φαιστού, εκ των οποίων 2 είναι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Φαιστού και το τρίτο μέλος είναι ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος Καμηλαρίου, σύμφωνα πάντα και με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 266 του Ν. 3463/06

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικεί την εταιρία για πέντε έτη η οποία σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :

Ο Πρόεδρος Μερωνιανάκης Γεώργιος
Ο Αντιπρόεδρος Νικολακάκης Ιωάννης
Τα Μέλη Μανουσάκης Χαρίδημος
Νικάκης Μύρων
Νικητάκης Μιχαήλ

Υπεύθυνος καταστήματος : Σπυριδάκης Ιωάννης

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η επιχείρηση είναι ανοιχτή όλη τη διάρκεια του έτους. Στην επιχείρηση εργάζεται ένας υπάλληλος με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και όσο διαρκεί η τουριστική σεζόν απασχολούνται εποχιακοί υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Όλα τα χρόνια που λειτουργεί η επιχείρηση έχει δείξει ότι είναι μια βιώσιμη κερδοφόρα εταιρία που λειτουργεί στον ευαίσθητο αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού που βοηθά σημαντικά στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών με σημαντικά κέρδη, τόσο και στην οικονομία του Δήμου που με τα καθαρά κέρδη έχουν γίνει και γίνονται κοινωφελή έργα αλλά ακόμα βοηθά και κοινωνικά αφού απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων.