ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ                                                                          Φαιστός: 06-02-2018
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                                                                          Αρ.Πρωτ.:2
Ταχ. Διευθ.: Φαιστός Ηρακλείου
Τ. Κ.: 70 200
Τηλ. & Φαξ: 28920 42360
E-mail: festos@otenet.gr
Πληροφορίες : Σπυριδάκης Γιάννης
                                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού προκειμένου να προμηθευτεί εμπορεύματα ειδών αναψυκτηρίου, τουριστικών ειδών, παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, βιολογικά προϊόντα και ειδών λαϊκής τέχνης ζητεί μέχρι και 28/02/2018, προσφορές προμηθευτών εσώκλειστες με τα ανάλογα είδη.
Απαραίτητες αναφορές στην προσφορά:
1.Είδη 2.Τιμές πώλησης άνευ Φ.Π.Α. 3.Τρόπος διακανονισμού 4.Εκπτώσεις 5.Άριστη ποιότητα των προϊόντων 6.Εξασφάλιση μόνιμου εφοδιασμού 7.Χρονικό διάστημα ισχύος των τιμών των προσφερομένων ειδών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Μερωνιανάκης Γεώργιος

Φεβρουάριος 7, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ                                             […]