Η ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού προκειμένου να προμηθευτεί εμπορεύματα ειδών αναψυκτηρίου, τουριστικών ειδών, παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, βιολογικά προϊόντα και ειδών λαϊκής τέχνης ζητεί  μέχρι και 28/02/2020, προσφορές προμηθευτών εσώκλειστες με τα ανάλογα είδη. Απαραίτητες αναφορές στην προσφορά:1.Είδη 2.Τιμές πώλησης άνευ Φ.Π.Α. 3.Τρόπος διακανονισμού 4.Εκπτώσεις 5.Άριστη ποιότητα των προϊόντων 6.Εξασφάλιση μόνιμου εφοδιασμού 7.Χρονικό διάστημα ισχύος των τιμών των προσφερομένων ειδών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ιανουάριος 24, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού προκειμένου να προμηθευτεί εμπορεύματα ειδών αναψυκτηρίου, τουριστικών ειδών, παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, βιολογικά προϊόντα και […]