Από το Ξενία Φαιστός που είναι στον αρχαιολογικό χώρο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτη.

Βρέθηκε στις 19-09-2017 πορτοφόλι στο χώρο του Ξενία Φαιστός . Ξέρουμε το όνομα του κατόχου. Όποιος το έχει χάσει μπορεί να απευθυνθεί στα γραφεία μας ή να επικοινωνήσει  στο τηλέφωνο 2892042360 ή 2892042363.

From the archeological site of Phaistos :

We found a wallet, we know that the owner Armin Vetter is.

Please contact us for more information : 2892042360 or 2892042363

Von der archäologischen Statte Phaistos

Wir haben einen Geldbeutel gefunden , dessen Besitzer Vetter Armin ist.

Bitte melden sie sich bei uns unter der folgenden Telefon Nummer  für mehr Informationen : 2892042360  oder   2892042363

September 23, 2017

Ανακοίνωση

Από το Ξενία Φαιστός που είναι στον αρχαιολογικό χώρο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτη. Βρέθηκε στις 19-09-2017 πορτοφόλι στο χώρο του Ξενία Φαιστός . Ξέρουμε το όνομα του […]